КНСБ: 2442 ЛВ. Е ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗДРЪЖКАТА ЗА ЧЕТИРИЧЛЕННО ДОМАКИНСТВО

Все още нетната заплата изостава от размера на издръжката на живота

0
2054

Издръжката на живот за четиричленно домакинство у нас е нараснала с 32 лева през първите три месеца на годината. Към края на март за едно семейство с двама възрастни и две деца са нужни 2442 лева за посрещане на разходите за храна, облекло, битови сметки, транспорт.Това съобщи на пресконференция в КНСБ Виолета Иванова, експерт от Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, предаде БТА.

Основните причини за поскъпване на издръжката през първите три месеца на тази година са увеличената цена на природния газ, с пряко отражение върху цените на парното, тока и хранителните продукти. Поскъпването на цените на питейната вода, нарастване на цените на продукцията от селското стопанство, както и динамиката на цените на горивата.

За да бъде постигната общата стойност за издръжка, нетната заплата за всеки от двамата възрастни трябва да бъде поне 1 221 лв. (бруто 1 574 лв.), при условие, че заплатата е единствен източник на доходи.

Необходимите средства за издръжка на живота за четиричленно домакинство в София-столица са 3 223 лв. Средно на един човек от този тип домакинство издръжката на живота е 805,82 лв. и надхвърля средните нива на издръжката на живота за страната с 31 на сто.

По-високият размер се дължи на по-различната структура на потребление (наеми, транспорт, отопление, услуги). София е град с по-висока издръжка за живота от средната за страната, следствие от по-високия стандарт.

Следователно, ако доходите на четиричленно домакинство се формират само от работните заплати на двамата родители, то за всеки от тях нетната заплата не трябва да бъде по-ниска то 1612 лв..

Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през 2018 г. за София-столица отчитат нетна средна заплата от 1 192 лв. (бруто 1536 лв.), която е с близо 26 на сто по-ниска от реално необходимия разполагаем доход.

Като отражение на последователния ръст на средната работна заплата през последните години е налице плавно свиване на съотношението между необходимия размер за издръжката на живота и нетното трудово възнаграждение.

Въпреки тази благоприятна тенденция, все още нетната заплата изостава от размера на издръжката на живота, но разликата устойчиво се свива през годините.

С около 28 на сто е изоставането на нетния размер на работната заплата от необходимия размер за издръжка, след като тази разлика е от близо 56 на сто през 2008 г. От КНСБ припомниха, че около 70 на сто от работещите българи получават заплата около или под средната за страна.

За някои области изоставането на средната заплата е с повече от 30 на сто от средната за страна (Видин, Благоевград, Силистра, Кюстендил). Разликата устойчиво се запазва около 2,1 пъти между областите с най-високо и най-ниско заплащане на труда (София – СРЗ от 1536 лв. и Видин – СРЗ от 746 лв.).

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here