КМЕТСТВО МАРКОВО И ОБЩИНА РОДОПИ БЯХА ДОМАКИНИ НА ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖНИЕ НА ОБЩИНИТЕ

Децентрализацията на общините бе основна тема на форума, състоял се на 15 и 16 октомври в СПА и парк хотел Марково.

0
1304

Марково бе домакин на първото работно заседание на Комисията
по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм
към НСОРБ.

Децентрализацията на общините бе основна тема на
форума, състоял се на 15 и 16 октомври в СПА и парк хотел
Марково. В рамките на два дни участниците заседаваха по
темите за децентрализацията на общинската власт и местното
икономическо развитие.

Заседанието започна с приветствия към участниците от домакините, кметът на община Родопи Павел Михайлов и кметът на село Марково Десислава Терзиева, която е и заместник-председател на комисията.

„За нас в община Родопи е чест да сме домакин на форум с толкова важна тематика. Комисията по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм е една от ключовите комисии в НСОРБ”, подчерта в приветствието си кметът на общината Павел Михайлов. Пред членовете на Комисията той направи кратка презентация на общината с нейните дадености и икономически потенциал.

„Много е важно да не се забравят и малките населени места с хората и проблемите в тях, които са и същността. Това поставя Кметовете и общинските съветници пред изпитания, но развива и нови умения. Трябва да се намери баланса между актуалните проблеми и дългосрочните цели. Да не забравяме, че хората поставят пред нас високи изисквания за ефективност, прозрачност и обществен контрол и ние трябва да сме отговорни. Решението е само едно-да се ускори процеса на реална децентрализация, финансова самостоятелност и адекватна данъчна политика“, подчерта Терзиева.  

Поздрав и пожелание за ползотворна работа отправи и Председателя на ОбС Пловдив- Александър Държиков.  Водещ на събитието беше Владимир Георгиев – председател на Комисията , член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков.

В презентацията „ Нашата визия за децентрализацията в България – какви мерки да предвидим в новата програма за децентрализация 2020-2025” лекторът Владимир Георгиев,председател на Комисията, подчерта, че след сериозни и постоянни усилия от страна на НСОРБ  вече е сформирана работна група към Съвета по децентрализация за актуализация на Стратегията за управлението – хоризонт 2025 година.

Основни задачи на групата са подготовка на проект 2020-2025 за децентралзицията, изготвяне на анализ за състоянието на процесите и създаване на състав по децентрализация на  държавното управление.

Форумът предлага стратегически цели, които включват прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори, оптимално разпределение на ресурси между централното и местно самоуправление, граждански контрол върху действията на публичните институции и повишаване на влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана практика за регионално развитие.

Мотивът за предложенията е, че задълженията на общините стават все повече, но в същото време това не е обезпечено с необходимия финансов ресурс. Последният пример е с пандемията от COVID-19 и принудата общините сами да се справят със ситуацията.

През последните години както НСОРБ, така и множество независими експерти и наблюдатели, са предлагали конкретни стъпки за реална финансова децентрализация и повишение на собствените приходи на общините. Водещо безспорно е предложението за преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към местните власти, което би създало директна връзка между общинския бюджет и състоянието на местната икономика. Тогава представителите на местните власти бихме имали интерес всяко едно физическо и юридическо лице да бъде максимално бързо обслужено, да бъде удовлетворен изцяло неговият интерес. Това ще даде стимул на данъкоплатците да изпълняват съвестно своите задължения.“, коментира Георги Цанков- председател на местния парламент.

Ден преди форума, Парк и СПА хотел Марково бе домакин и на сесия, на която общинският съвет на Родопи гласува Петиция за реална финансова децентрализация и споделяне на част от приходите от подоходното облагане с общините в Република България.

„Петицията е подписана от общинските съветници и ще бъде изпратена на Националното сдружение“, допълни Цанков.

Така местният парламент ще затвърди своите цели и открито ще заяви своята позиция.

Кметът на Общината Павел Михайлов, председателят на Общинския съвет Георги Цанков, зам.- председателят Илина Вутова и технически сътрудник към съвета също са членове на постоянната комисия към Националното сдружение.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here