Производството на свинско месо в Китай е нараснало през 2023 г. с 4,6% спрямо 2022 г. до 57,94 млн. тона, сочат данни на китайското Национално статистическо бюро.

Продажбите на свине в Китай през миналата година са се увеличили с 3,8% до 726,62 млн. По тримесечия е отчетена тенденция на постоянен ръст в процентно отношение – с 1,7% до 198,99 млн. през първотот тримесечие на годишна база, с 3,7% до 176,49 млн. през второто, с 4,7% до 161,75 млн. през третото и с 5,4% до 189,39 млн. през четвъртото.

В края та 2023 г. поголовието от свине в Китай е намаляло с 4,1 спрямо края на 2022 г. до 432,22 млн., като при свинете за разплод спадът е 5,7% до 41,42 млн.

ПРез 2023 г. цените на свинете в Китай са останали ниски, а цените на производител са се понижили с 14% на годишна база.

Междувременно вносът на свинско в Китай е продължил да намалява през 2023 г., този път с 5% спрямо 2022 г. до 2,72 млн. тона, сочат данни на статистическото бюро и министерството на селското стопанство на страната. От тях 1,17 млн. тона са карантия, като при нея е отчетен ръст от 5%, докато при свинското спадът достига 12%.

Цените по вноса са далеч от рекордните, регистрирани през 2020 и 2021 г., когато и доставените количества в Китай бяха несравнимо повече – съответно 4,38 и 3,71 млн. тона.

Данните са в съзвучие с разпространението на африканската чума по свинете в страната, като първият случай бе регистриран през август 2018 г. Вследствие на заболяването поголовието от свине в китай се сви с 40% до 310 млн. през 2019 г., производството на свинско намаля рязко до 44,55 млн. тона през 2019 г. и 41,13 млн. тона през 2020 г. от 54 млн. през 2018 г., което доведе до рекорден ръст на вноса на свинско и карантия. От 2020 г. поголовието от свине и производството на свинско в Китай започнаха да нарастват и това намали нуждата от внос.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here