Каква е ролята на бащата за емоционалното развитие на детето?

0
214

Както бащите не могат да заменят майките, така и майките не могат да заменят бащите. Начинът, по който бащата се свързва с децата си, учи ги и ги напътства, е уникален и много важен за емоционалното развитие на малчуганите.

Ако връзката майка-дете се фокусира върху безопасността и нежната грижа в зоните на комфорт, то връзката баща-дете има за цел да покаже как се общува със света и да прокара граници, извън зоните на познатото. 

Малките деца могат да се объркат и да се чувстват несигурни, когато единият родител се опитва да изпълнява и двете роли едновременно. Това всъщност води до повишена тревожност у децата.

В тази статия ще поговорим за активното свързване между бащата и неговия малчуган, както и за бащината грижа и роля в емоционалното развитие на детето и връзката му със света.

бащата емоционалното развитие детето


БАЩАТА И ЕМОЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

Бащите, както и майките, са стълбовете в развитието на емоционалното благополучие на детето. Малчуганите имат нужда баща им да:

* Определя правилата и да следи за спазването им;

Осигури чувство на физическа и емоционална сигурност;

* Ги подкрепя и насърчава. Децата искат бащите им да се гордеят с тях, защото по този начин имат мотивация да се развиват;

* Създава усещане за благополучие и да подхранва здравословно самочувствие;

* Постави модели във взаимоотношенията с другите хора и света.

АКТИВИРАНЕ НА ВРЪЗКАТА С БАЩАТА 

Още от утробата бебето е свързано с майката и в началото на живота тя е целият му свят. Връзката с бащата обаче е по-различна, защото се формира с времето, най-вече чрез физическа игра.

Разбира се, могат да се използват и други видове игри – измислени светове, създаване на изкуство, игра с играчки, игри сред природата. Това е времето, в което бащата насърчава своя малчуган да излиза от зоната си на комфорт, да поема рискове и да изследва света около себе си. Детето получава подкрепа да мисли самостоятелно и изгражда увереност в собствените си способности.

Бащите, които успеят да активират връзката с децата си, им помагат да се отворят за света, да използват въображението си, да създават приятели и да се забавляват.

АКО МАЙКАТА Е ВРЪЗКАТА СЪС СЕБЕ СИ, БАЩАТА Е ВРЪЗКАТА СЪС СВЕТА!

ПОЛЗИ ОТ АКТИВНАТА ВРЪЗКА БАЩА-ДЕТЕ

Тъй като бащите се фокусират върху активното взаимодействие с децата си, те насърчават развитието и използването на социални и емоционални умения още в най-ранна възраст. Някои от тези умения включват:

Решаване на проблеми;
* Игра с други деца;
* Създаване на приятели;
* Осъзнатост;
Поемане на отговорност;
* Съпричастност към другите;
* Управление на емоциите;
* Здравословно самочувствие и самооценка;
* Позитивно мислене.

Тези умения се научават и развиват, докато децата гледат и взаимодействат с баща си. Те имитират неговото поведение и социални умения и с течение на времето откриват кое е подходящо за тях и кое не.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here