Кабинетът отпусна близо 4 млн. лева за инфраструктура в Перущица и Стамболийски

0
737

Кабинетът отпусна близо 4 млн. лева за инфраструктура на общините Перущица и Стамболийски, наред с още десетки общини в страната, съобщиха от МРРБ. Парите са част от споразуменията с местните власти за отпускане на 6з млн. лева за довършвнане на започнати проекти.

За реконструкция на водопроводната мрежа на по улиците „Васил Левски“, „Кочо Честименски“, „Гоце Делчев“, „Търговска“,“ Рила“, „Захари Стоянов“, „Хаджи Димитър“, „Тодор Каблешков“, „Антим I-ви“, „Генерал Гурко“ и „Перущица“ община Стамболийски получи от правителството 1 373 008 лева.

За реконструкция на общински път PDV1323 от с. Йоаким Груево до началото на града Перущица получи 2 546 736 лева.

Започна подписването на споразумения за над 67 млн. лв. с 54 общини за дофинансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Местните власти ще получат остатъка от необходимия ресурс за завършването на съответния обект от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, одобрен с Решение на Министерския съвет № 711/2022 г. През миналата година те вече бяха финансирани с първите 50% от общата им стойност, което даде възможност да започне изпълнението на предвидените дейности.

Министър Андрей Цеков подписа първите вчера споразумения с кметовете на 46 общини, включително с община Стамболийски и Перущица . Те са на обща стойност над 63 млн. лв. Това са общините, които са напреднали в дейностите и вече са отчели първите 50% от стойността на обектите. На подписването присъства и заместник-министър Веселина Терзийска.

„Със стъпването си в министерството поех ангажимент пред общините, че средствата, необходими за довършване на проектите, ще бъдат осигурени по бюджета на МРРБ. Щастлив съм, че след приемането на републиканския бюджет за 2023 г. започваме сключването на допълнителните споразумения“, каза министър Цеков пред присъстващите.

Той допълни, че продължава едно добро дело в помощ на развитието на общините и напомни, че това е станало след няколко процедури на подбор, докато се стигне до правителственото решение за финансиране на общинските обекти. Министър Цеков благодари на кметовете за положените досега усилия проектите да бъдат доведени до успешна реализация.

През следващите дни ще бъдат подписани останалите споразумения с още 8 общини в размер на близо 4,3 млн. лева.

Поетапно ще бъдат сключвани допълнителни споразумения и с други от първоначално финансираните общини, след като приключат изпълнението на необходимите строително-монтажни работи.

Кметовете благодариха на министър Цеков за осигурените средства.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here