ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Е ВТОРИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В СТРАНАТА

0
3620

През миналата година икономическите показатели  в Южен централен регион/ЮЦР/, който обхваща областите – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали бележат ръст. Това стана ясно на заседанието на регионалния съвет, проведено в Пловдив.

За миналата година в ЮЦР са реализирани проекти за над 3 млрд. лв. 

Нараснали са  брутният вътрешен продукт и с близо 8% се е повишила и  платежоспособността на населението, сочи годишният доклад за развитието на региона, който е на второ място след Югозападния, включващ столицата.

Данните отчитат намаляване на процента на хората в риск от бедност, както и ръст на заетостта. Икономическата активност в района е 54.3%. С негативна тенденция са демографските характеристики с изключение на област Кърджали.

Ръст има при чуждестранните инвестиции, в сферата на услугите, аграрния и туристическия сектор.

Забелязва се, обаче, изоставане в инфраструктурните проекти и Вик сектора, в частност изграждане на пречиствателни станции за отпадни води.

В този смисъл областният управител на Пловдив Здравко Димитров подчерта огромното социално-икономическо значение на проекта за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“, който ще захрани с качествена вода жителите на 6 общини.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here