Избраха фирми за изграждането на четири пътни надлеза за 20 млн. лева в Пловдивско

НКЖИ даде пътните съоръжения на фирмите „Юнайтед пропърти груп” и „Ат Инженеринг 2000”.

0
200

НКЖИ най-после избра изпълнители по обществената поръчка за надлеза над жп линиите  по проекта за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2”. Повече от година трябваше на железопътната компания, за да завърши процедурата след редица обжалвания в КЗК и ВАС.

Прогнозната стойност на поръчката бе 28 млн. лева без ДДС за изграждането на общо 6 пътни надлеза в два жп участъка –  участъци Скутаре-Оризово и Завой-Церковски.

Поръчката е разделена на 6 отделни позиции, като четири от тях са за надлези в Пловдивска област. Първият от тях ще бъде изграден в междугарието Скутаре-Маноле, като изпълнител ще е „Юнайтед пропърти груп” с оферта от 4,3 млн. лева без ДДС.

Другият е в района на гара Маноле и ще струва 4,6 млн. лева, като изпълнител в „Ат Инженеринг” и подизпълнител „Гигастрой”.  Същата фирма ще изгради и пътната връзка  над жп линиите на гара Белозем срещу 4,76 млн. лева.

„Юнайтед пропърти груп” пък е избрана  съоръжение в междугарието Белозем – Оризово с оферта 4,5 млн. лева

Другите двапътни надлеза са за гара Завой и гара Церковски.

Първата поръчка е дадена на консорциум „ЖП надлези 2022” с оферта от 3,8 млн. лева. Последният надлез ще се изгражда от „Джи Пи Груп”, като там прогнозната цената скочила тройно от 5 млн. лева на 15 млн. лева.

След избора на НКЖИ следва нов срок за обжалване в КЗК, а след това е възможно и във ВАС.

По всяка обособена позиция се предвижда: изготвяне на технически проект и извършване на всички необходими дейности за издаване на разрешение за строеж, изготвяне на работен проект, както и изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на целите на съответния договор. Срокът, в който трябва да се извършат всички дейности е до 370 дни от подписването на договора.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here