Идва поредното дело срещу ДФЗ – убиец на българското земеделие – Информационна агенция ПИК

0
344

От 2019 г. земеделският производител Милена Рашева води люта съдебна битка с Държавен фонд „Земеделие“, който се държи като мутра и не плаща задълженията си по програмата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

За учебната 2019/ 2020 г. , земеделският производител “Ню Проджектс Консулт” получава акт за одобрение от изпълнителния директор на ДФЗ за изпълнител по училищните схеми. Фирмата доставя собствената си продукция – ябълки и круши, авансира плащането на доставките за други плодове и млечни продукти, подава в определения срок заявки за плащане, но ДФЗ не превежда средствата.

Минава срокът за първото плащане, след това на второто и така след пет месеца “Ню проджектс консулт” получава заповед за спиране обработката на заявките за плащане от 13.08.2020 г. В заповедта ДФЗ сочи, че е подаден сигнал до ВКП срещу земеделския производител, който е вече трети по ред от 2018 г.

През изминалия период вече е сезиран от “Ню проджектс консулт” АССГ за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИЯ мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФЗ да се произнесе по подадените заявки за плащане за цялата учебна 2019/2020г. на
обща стойност 260 хил. лв. , потвърден от ВАС на 11.05.2020 г.

АССГ отменя заповедта за спиране, ВАС потвърждава с определение от 23.02.2021 г. СГП постановява отказ от образуване на досъдебно производство по подадения трети сигнал от ДФЗ.
Недоволен от постановлението на СГП и изчерпал своите съдебни възможности, ДФЗ се оплаква пред горестоящата АП – София. Прокурор от АП – София мигновенно отменя постановлението на СГП и назначава нова проверка с постановление от 27.04.2021 г.
Това дава основание на Васил Грудев в последния си работен ден като изпълнителен директор на ДФЗ да издаде втора заповед за спиране обработката за плащане от 10.06.2021 г.
Драмата обаче продължава. СГП подава сигнал над 1000 стр. до ВКП срещу постановлението на АП – София. С постановление от 15.07.2021 г.,

ВКП уважава сигнала на СГП и отменя постановлението на АП- София като неправилно, за което излага мотиви. Втората заповед отново е отменена от АССГ.

„Никога няма да забравя деня, когато входирах в ДФЗ постановлението от ВКП“, споделя Милена Рашева. Докато чаках пред деловодството, учтиво помолих за среща с г-н Борис Михайлов, изп. директор на ДФЗ, по това време.
Веднага ме прие, показах му входираната вече молба, при което извика ресорния зам. изп. директор. След като му показа молбата с приложеното постановление на ВКП, възкликна: Веднага й платете на тази жена!“, посочи Рашева.

„Не вярвах, имах някакво предчувствие, че ще подадат нов сигнал, жалба, заповед и т.н. Мина една, после втора седмица, плащане от ДФЗ няма“, коментира Милена Рашева.

“Изумена съм от умишлените действия и бездействия на ДФЗ, който грубо погазва не само закона, но и показва явно неуважение към съда и прокуратурата“, подчертава
Милена Рашева.
По жалба на земеделския производител е образувано дело за причинени имуществени вреди по ЗОДОВ в АССГ.
Съдия Красимира Проданова е приела иска на “Ню проджектс Консулт” за неоснователен.

“Считам, че първоинстанционният съд не е преценил правилно фактическата обстановка, явно е объркал дати на подадени заявки, падеж за плащане, мълчалив отказ, две заповеди, три постановления, още толкова определения на АССГ и ВАС“- обясни Милена Рашева.

“По касационна жалба на “Ню проджектс консулт” е образувано дело N4040 по описа на ВАС, насрочено за о.с.з. на 25.09.2023г. Сигурна съм, че ВАС ще постанови справедливо решение. Не е нормално, да възлагаш изпълнение на
работа и да не си платиш. Четири месеца мълчиш, повече от една година ме влачиш по прокуратура и полиция да давам обяснения, по съдилища да обжалвам освен незаконни, но и издадени извън всякакви срокове административни актове. Още повече, че две години доставях моята собствена продукция да нахраня децата, което е задължение на държавата и да си чакам парите години. Аз как да работя, като не ми плаща ДФЗ? Как да си платя разходите? Тази година осигурих сезонна работа на 3 човека, а до миналата година наемах за сезона от 10-15 човека, в кампания по прибиране на продукцията съм наемала и над 30 човека. Тази година питат, търсят ме денонощно, но вече им казах, че ДФЗ не ми плаща години наред, плащам кредити, лихви и не мога да ги наема с риск да нямам пари да им платя заплатите. Още повече, че от години ДФЗ ми прихващат и не плащат субсидиите, които следва да получа от ЕС независимо, че нямат право по закона за държавния бюджет. Но както казах, ДФЗ е над ЗАКОНА.“- коментира Милена Рашева.

 

/Източник:pik.bg/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here