ГОЛЕМИТЕ ВЛОГОВЕ НА ФИРМИТЕ У НАС СЕ ТАКСУВАТ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЛИХВИ

0
2087

Проблемът с отрицателните лихви директно ощетява бизнеса у нас. Големите банки в България от около година насам събират солена „такса“, за да поддържат големи влогове на юридически лица, става ясно от тарифите им, съобщава Mediapool, след направена проверка.

Банкери обясняват промяната с решения на Българската народна банка (БНБ), които обаче реално са в резултат от политиката на Европейската централна банка и международните пазари. От началото на 2016 г. БНБ събира отрицателна лихва върху свръхрезервите на банките, която първоначално беше -0.4%. През октомври 2017 г. обаче процентът беше променен на -0.6%.

Подобни такси се събират и по сметките на правителството в БНБ, включително на Сребърния пенсионен фонд, който е депозиран на около -0.20%. В резултат се стига до парадоксалната ситуация, при която БНБ в момента печели от доходността по пасивите си (тоест от отрицателни лихви върху свръхрезервите и сметките) вместо от активите си (инвестиции в чужди държавни ценни книжа).

През 2018 г. централната банка е загубила 60 млн. лв. от инвестиции в ДЦК, но пък е спечелила 18 млн. евро от отрицателни лихви и 46 млн. евро от преоценка на златото.

Големите банки бързо реагираха на новата такса на БНБ, като през пролетта на 2018 г. въведоха солена удръжка за големите депозити на фирмите, възлизаща на 0.60%. Въпросната „такса за съхранение на парични средства“ играе ролята на отрицателна лихва, каквато не може да има по закон.

Най-голямата банка у нас – УниКредит Булбанк – събира „такса“ от 0.60% на година върху влоговете на юридическите лица за превишението над 3 млн. лв., става ясно от тарифата ѝ. В Райфайзенбанк удръжката е формулирана като комисиона „наличност“. За средствата над 2 млн. лв. тя е 0.60% на годишна база, а за превишението над 10 млн. лв. – 1%. Месечната такса „наличност“ в Банка ДСК е 0.60% на годишна база за суми над 1 млн. лв. Таксата за „съхранение на парични средства“ в ОББ е 0.50% годишно за сумите над 2 млн. лв. В тарифата на ПИБ (Fibank) не личи да се събира такса за наличността по депозитните сметки на бизнеса.

Проблемът с отрицателните лихви в световен план се задълбочава, а краят на тенденцията към нулеви и отрицателни лихви засега не се вижда.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here