ЕС окончателно одобри Закона за чиповете, инвестира 43 млрд. евро в сферата

0
272
Законът за чиповете на Европейския съюз (ЕС) получи окончателно одобрение от представителите на държавите членки. Регламентът предвижда отпускането на финансиране в размер на 43 млрд. евро и засилване на позициите на региона на световния пазар на полупроводници, съобщават световните медии.
В свое изявление Европейският съвет разкрива, че е дал окончателното си одобрение, което е последният етап от дългия процес на вземане на решения в блока. Окончателният документ ще бъде подписан от председателя на Съвета и от неговия колега в Европейския парламент, който вече е дал съгласието си, и скоро след това ще влезе в сила.
От 43-те милиарда евро, които се очаква да бъдат освободени чрез законодателството и свързаната с него програма, 3,3 милиарда евро идват директно от бюджета на ЕС.

Актът първоначално беше очертан от Европейската комисия през февруари 2022 г. и представлява опит за стимулиране на полупроводниковата индустрия в ЕС чрез създаване на условия за местна индустриална база. Това включва привличане на инвестиции, насърчаване на научните изследвания и това, което Европейският съвет определя като подготовка на континента за „всяка бъдеща криза с чиповете“.

Крайната цел е до 2030 г. да се удвои делът на региона на световния пазар на чипове от 10% на 20%, като се намали зависимостта от вноса.
Стремежът към изграждане на производствени мощности в Европа е следствие от нарушаването на веригата за доставки на вносни продукти, особено от Китай, по време на и след пандемията от Covid-19 и продължаващото геополитическо напрежение по отношение на доставките на чипове.

“Със Закона за чиповете Европа ще бъде водеща в световната надпревара за полупроводници. Вече можем да видим това в действие: нови производствени предприятия, нови инвестиции, нови изследователски проекти. А в дългосрочен план това ще допринесе и за възраждането на нашата индустрия и за намаляването на външните ни зависимости”, категоричен е Ектор Гомес Ернандес, министър на промишлеността, търговията и туризма на Испания.

„Законът за чиповете инвестира не само в конкурентоспособността на европейската полупроводникова промишленост, но и в нейната дипломация. Той прави това чрез засилване на сътрудничеството със стратегически партньори и защита на интелектуалната собственост и индустриалните интереси от нашите съперници. Този път на европейско равнище. Така Европа се превръща в значим играч в днешната геополитическа реалност”, смята и водещият преговарящ от политическата група Renew Europe Барт Гротхуис, член на ЕП от VVD, Нидерландия.

След като бъде подписан от председателя на Европейския парламент и от председателя на Съвета, регламентът ще бъде публикуван в официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на третия ден след публикуването си.

Съветът е приел също така изменение на регламента за създаване на съвместни предприятия по „Хоризонт Европа“, за да се даде възможност за създаване на такива и в сферата на чиповете.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here