ЕКСПЕРИМЕНТЪТ „ВСЕЛЕНА 25“-ЕДИН ОТ НАЙ -УЖАСЯВАЩИТЕ В ИСТОРИЯТА

Това е изключително поучителен експеримент, който може би показва какво може да се случи (или вече се случва) и с нас, хората

0
10308
Американският етолог Джон Калхун провежда редица от експерименти с дребни гризачи с цел да установи въздействието на свръх-популацията върху поведението на индивидите. Най-известната му поредица експерименти са по-познати в популярната култура като „Вселена 25“ и „Раят на гризачите“.
ЕКСПЕРИМЕНТЪТ
Доктор Калхун и екипът му създават помещение с 16 сектора, което теоретически би трябвало да могат да обитават около 3000 бели мишки. Условията, в които гризачите живеят са идеални. Има достатъчно храна и вода за всички, няма естествени врагове, които да пречат на популацията да расте, заразните заболявания също са сведени до минимум.
Целта на експеримента е да симулира демографското развитие на човечеството.
Първата фаза трае сто дни, по-малко от сто мишки са пуснати в контролираната среда, в този период гризачите се приспособяват, обособяват си територии и си създават „гнезда“.
Втората фаза продължава около 250 дни. След като вече редът е установен, мишата популация се удвоява на всеки шейсет дни, достигайки около хиляда индивида, в този период използването на ресурсите става неравномерно, въпреки че всеки сектор на хабитата предоставя еднакви възможности. С увеличаването на демографията – храненето и социалните отношения се извършват групово.
Третата фаза продължава около 300 дни, в които популацията достига до 2200 индивида и престава да расте, това е периодът на „поведенческото потъване“. В това време повечето млади индивиди остават неприети в „общността“.
Цялото жизнено пространство и ресурси се управлява от по-възрастните.
Насилието става по-осезаемо. Младите мъжки се борят за одобрение и приемане от другите, някои от тях стават жертви на постоянни атаки.
Женските стават агресивни към мъжките. Не раждат или не се грижат за новородените, при които смъртността достига 96%. Други индивиди започват да развиват съвсем нов тип поведение. Така наречените „красавци“ не участват по никакъв начин в социалните отношения. Хранят се, когато другите спят и избягват всякакви контакти с околните. Цялото си време прекарват в грижа за себе си.

Девиантното поведение предизвикало хомосексуализъм сред мишките

В последната фаза на експеримента мишата популация започва рязко да намалява и почти изчезва.

Схема на лабораторния експеримент Universe 25.

Въпреки че контролираната среда би трябвало да може да поддържа 3000 индивида, при достигане на 2200 практически те престават да се възпроизвеждат.

След по-нататъшни проучвания, различни учени доказват – че резултатите, получени от експериментите на доктор Калхун се дължат не толкова на големия брой индивиди, живеещи в ограничено пространство, колкото до свръх-социалното напрежение, породено от съвместното им съжителство.

Паралелът с човешкото поведение е стряскащ.

Почти навсякъде в развития свят, където болестите и гладът са овладени, местната демография е с отрицателен прираст или с намаляващ положителен такъв.
Множество мислители предричат разпада на съвременната цивилизация, анализирайки историята, развитието и упадъка на предишни такива човешки общества.
Според Освалд Шпенглер в „Залезът на Запада“ – всяка цивилизация извършва „генетично самоубийство“.
Пак според него, съвременните европейци се намираме в късната есен на нашето развитие и на прага на зимата, а според мнозина, тя вече е настъпила.
Епохата, в която се намираме е уникална с технологичния прогрес, който имаме. Науката обаче, се оказва нож с две остриета за съществуването ни.
Макар приносът и за подобряването на живота и интелектуалното ни ниво да е безспорен, именно на нея се дължи „поведенческото потъване“, в което се намира модерният човек.
Всяка цивилизация преминава през своя собствена форма на нихилизъм.
Развитието на електронната комуникация и пропадането на демографията в развитите страни много красноречиво доказва тезата за асоциалното поведение на индивидите, вследствие въздействието на свръх-социалната среда.
Депресията е обявена за болестта на 21 век, това едва ли учудва някого.
Нивата на самоубийствата също се повишават ежегодно.Самотата се превръща в хронично състояние за все повече хора. Антидепресантите са сред най-често изписваните лекарства – добре е, обаче, да се знае, че ефективността им е недоказана.
Планетата сигурно няма да се пренасели. Според много демографски проучвания пикът на човешката популация ще бъде между 2025 и 2030 година, след това вероятно ще започне да намалява.
Проблемът е, че намаляването на човечеството няма да е равномерно.
Европейците и най-развитите държави от далечния изток ще бъдат най-потърпевши, защото сривът на местната демография вече е започнал.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here