Днес в Крумово се решава съдбата на новата детска градина чрез референдум

0
275
Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов свиква общо събрание на населението на село Крумово по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Местният референдум трябва да отговори на въпроса дали хората са съгласни да бъде изградена детска градина в част от УПИ II- Парк от кв.4 по регулационния план на село Крумово, община Родопи, при спазване на всички нормативни изисквания.
Събранието е насрочено за днес от 18:00 часа в двора на ОУ „Христо Ботев“ в селото. Регламентът предвижда регистрацията да започне час по-рано – в 17:00 часа.
При липса на кворум, когато в посочения час не са се явили посоченият в Закона минимално изискуем брой граждани, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, които присъстват.
В Общото събрание право на глас имат всички граждани с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес в село Крумово.
Сградата на детска градина “Снежанка“ е силно амортизирана, има недостиг на места, липсва пространство за обособяване на яслена група, а децата в предучилищна възраст са разделени в сградата на градината и училището в селото. Освен това групите са смесени, което пречи на педагогическата работа. Това налага построяването на нова детска градина в село Крумово.
Поради невъзможността сградата да се построи със средства от общинския бюджет, е необходимо да се кандидатства за държавно финансиране.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here