ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОТПУСНЕ 70 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

0
924

В момента текат обществени консултации по проект на програма за изграждане, престрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020 -2022 г. с индикативен бюджет 70 млн.лева.

Програмата е качена са страницата на Министерски съвет „ Портал за обществени консултации” и всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проектното предложение и дадат своите становища.

Програмата ще има за цел да финансира материалната база, която да гарантира здравословни и качествени условия на обучение в институциите в системата на предучилищно и училищното образование.

Допустимо финансиране:

По модул 1  – Дейност I:

-Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация за ползване на нови сгради за детски градини – до 4 групи  до 2 000 000 лв. за еднократно предложение;

 

– Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация за ползване на нови сгради за детски градини – над 4 групи  до 2 000 000 лв. за еднократно предложение.

 

По модул 1  – Дейност II:

-Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи детски градини до II групи  до 600 00 лв. за еднократно предложение;

-Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи детски градини над II групи  до 800 00 лв. за еднократно предложение.

По модул 2  – Дейност I:

-Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация за ползване на нови сгради за училища –до 5 000 000 лв. за еднократно предложение;

-Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи училищни сгради до  2 000 000 лв.

 

По програмата ще се допускат предоставяне на проектни предложения с по-висока стойност от посочените по-горе, като средствата надвишаващи максимално допустимите по отделните модули, се осигурява като съфинансиране от страна на бенефициента.

Средствата за изпълнение на програмата се изцяло от централния бюджет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here