Честит празник, българи! Честит празник на народните будители!

0
92
Денят на народните будители е български празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери – будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. За първи път се отбелязва в гр. Пловдив през 1909 г. Празникът се отбелязва ежегодно с факелни шествия на 1 ноември и е официален празник в Република България.
Духовното просвещение на българския народ дава тласък на националноосвободително движение по българските земи. България, която е отхвърлила току-що османските окови, съзнава подвига на възрожденските просветители и революционери, довели българския дух до решимостта да поведе борба за национално освобождение. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност на народните будители не само като назовават улици, читалища и училища на тяхно име.
Окръжен с всенародна почит и признание, смятан за небесен покровител на българския народ и държава, свети Иван Рилски е останал в народната памет като образец за всеотдайност, любов към ближния и отечеството. Народната обич и уважение към този светец остават живи през вековете на османското владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в своята историческа памет.
По повод обявяването на празника за общонационален, министър Стоян Омарчевски казва:
„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот…
Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември – деня на св. Йоан Рилски, за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водиха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.
„ Стига толкоз спавание, що е спала Болгария доволни векове “
— Неофит Рилски 1835 г.
„ Доволно вече що сте спали. Станете! Дойде бъдний ден… “
— Петко Славейков 1886 г.
Поклон!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here