ЦЕНАТА НА ТОКА И ПАРНОТО НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНЯ ДО КРАЯ НА ЮНИ

Природният газ поскъпва с 0,83%

0
2288

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение природният газ от 1 април да поскъпне с 0,83% и цената му да е 45,17 лв. за мегаватчас без акциз и ДДС, реши КЕВР  днес. Това обаче няма да се отрази върху тарифите за ток, парно и топла вода и те няма да се променят до 1 юли.

В цената са включени компонентите „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи“ в размер на 44,35 лв./мвтч, компонента за дейността „обществена доставка“ от 0,69 лв./ мвтч и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, в размер на 0,13 лв. за мвтч, покриваща разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“.

В цената на природния газ не са включени и цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР се съобразява с условията, залегнали в действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“. В ценообразуващата формула по договора се отчита движението на цените на алтернативните на природния газ горива – мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, на световните пазари за последните 9 месеца. При определяне на цената се отразяват и промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие.

Независимо от повишението с 0,83%, за битовите и за стопанските потребители, ползващи природен газ, реалното увеличение ще бъде около 0,5%, тъй като останалите компоненти, формиращи цената на услугата – цена за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят. Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия.

Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар. 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here