Агенцията по лозата и виното с нови такси

0
160

Министерски съвет прие нова тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Изготвянето и въвеждането ѝ е свързано с настъпилите промени в законодателството в областта на лозаро­-винарския сектор през периода 2010-2021 г.

Предвижда се да бъдат въведени нови такси за следните услуги:

– за издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от Закона за виното и спиртните напитки ЗВСН (издава се, в случай че държавата вносител е въвела такова изискване);

– за заверяване на сертификат от ЗВСН за произход на грозде;

– за разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани вино-/оцетопроизводители);

– за разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители);

– за издаване на удостоверение по чл. 39, ал. ] и ал. 2 от ЗВСН за производство на сортово вино.

Размерът на таксите тепърва ще се оповести. Той е изготвен в съответствие с необходимите материално-технически и административни разходи за извършване на съответната дейност. Изчислен е по Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. За всяка предложена такса е разработена и План-сметка за нейното формиране, уточняват от Министерски съвет.

В проекта на тарифите на таксите бяха заложени над 50 вида такси. Най-високата е 416 лв. и се отнася за газовохроматографски изпитвания – в частност  добавка на синтетичен глицерол.

Най-евтината такса е от 3 лв. и е за заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here