1000 служители на полиция, пожарна и жандармерия следят изборите в Пловдив и региона

0
164

Полицията е в готовност да осигури спокойното протичане на предстоящите местни избори в Пловдив и областта. Около 1000 служители от структурите на МВР са ангажирани за обезпечаване на обществения ред и охраната на изборните места.

Като част от предприетите организационни мерки за провеждането на честен вот за общински съветници и кметове днес, в ОДМВР – Пловдив се изпълняват всички предварително планирани дейности за недопускане, предотвратяване и разкриване на престъпления и правонарушения, свързани с изборния процес.

В дирекцията е сформиран оперативен щаб, който да ръководи и координира работата по противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, гарантирането на сигурността, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност в периода на изборите.

Създадена е необходимата организация приетите сигнали за злоупотреби и нарушения на изборния процес да се проверяват бързо и ефективно и своевременно да се уведомява ръководството на МВР и прокуратурата. За бърз обмен на информация и последваща реакция пряко взаимодействие ще се поддържа и с Общинските избирателни комисии. Целият поток от данни за сигнали и образувани наказателни производства ще се обобщава централизирано в Ситуационния център на МВР, където функционира денонощна телефонна линия 02/90 112 98.

На нея, както и на e-mail izbori@mvr.bg, гражданите могат да сигнализират за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Подобна открита телефонна линия работи и в ОДМВР – Пловдив – 032/932 248.

Около 1000 служители от структурните подразделения на МВР – полиция, пожарна и жандармерия, ще се грижат за нормалното протичане на вота в Пловдив и областта в неделя.

Предварително е направено охранително и противопожарно обследване на всички 405 изборни места. Бюлетините и изборните материали са поставени под постоянно полицейско наблюдение и охрана. Физическа охрана е осигурена и за 995 избирателни секции и 27 подвижни избирателни кутии за хора с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Днес полицейските служители ще бъдат разположени извън изборните помещения, като в тях няма да допускат въоръжени лица или носещи опасни предмети. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника за заснемане начина на гласуване. При необходимост служителите на реда оказват съдействие само с изрично писмено поискване от председателите на секционните комисии.

След приключване на изборния ден е създадена организация за охрана на изборните материали и документация и членовете на секционните избирателни комисии при придвижването им от изборните места към общинските комисии – една в Пловдив и 17 в областта.

В помощ на гражданите, които желаят да упражнят правото си на глас, но нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи за самоличност поради различни обстоятелства, звената „Български документи за самоличност” към ОДМВР – Пловдив ще работят в събота, от 8.30 ч. до 17.00 ч., и в неделя, от 8.30 ч. до 19.00 ч.. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на подали вече заявления граждани ще бъде ускорено издаването на лична карта. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден в неделя, може да се издаде удостоверение, валидно само за гласуване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here